Thông tin tuyển sinh năm 2024

Thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh đại học năm 2024


25-06-2024
Trường ĐHSP Hà Nội thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh năm 2024 và kết quả xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt như sau.

1. Thí sinh đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ: https://ts2024.hnue.edu.vn/ để tra cứu kết quả đánh giá bài luận của mình từ 17h00 ngày 25/6.

2. Thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” (tuyển thẳng do có bài luận đạt kết quả xuất sắc) nếu tra cứu thấy kết quả xét bài luận là: "Tuyển thẳng" và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm đối với diện tuyển thẳng theo quy định trong Đề án tuyển sinh của Trường.

* Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên K74 của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT vào đúng ngành đã viết luận dự tuyển. 

3. Thí sinh thuộc diện: “cộng điểm khuyến khích do có bài luận đạt kết quả tốt” nếu có kết quả tra cứu là “Kết quả bài luận: A, B hoặc C” và "Mức điểm khuyến khích: x điểm", trong đó x là mức điểm được khuyến khích, cộng thêm (thang điểm 30) theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT khi xét tuyển theo các phương thức 2, 3.

a) Nếu tổng điểm theo môn/tổ hợp môn xét tuyển nhỏ hơn 22,5 (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) thì cộng điểm khuyến khích theo mức “tối đa” là x điểm kể trên. Đồng thời, cộng cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có).

b) Nếu tổng điểm theo môn/tổ hợp môn xét tuyển từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) thì cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển theo Phương thức 2, 3 theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm theo môn/tổ hợp môn xét tuyển)/7,5] × (Mức điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách + Mức điểm khuyến khích do bài luận tốt [x điểm] + Mức điểm ưu tiên do quy đổi từ chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế)

4. Thí sinh không được cộng điểm khuyến khích nếu có kết quả tra cứu là “Kết quả bài luận: D hoặc F” và "Mức điểm khuyến khích: không".

5. Thí sinh không được cộng điểm khuyến khích kể cả khi có bài luận tốt nếu:

- Không đăng ký xét tuyển theo Phương thức 2, 3.

- Ngành đăng ký bài luận không trùng với ngành xét tuyển theo Phương thức 2, 3.

- Bài luận bị phát hiện sao chép ý tưởng, nội dung tác phẩm của người khác.

6. Không tổ chức phúc khảo kết quả đánh giá bài luận. Tuy nhiên, nếu có thắc mắc về kết quả đánh giá bài luận thì thí sinh có thể gửi thư điện tử kèm minh chứng tới địa chỉ: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

 Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024:

 - Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

 - Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn     

 - Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn     

 - Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

 - Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn     

 - Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue

 

Post by: Nguyen Van Nghiep
25-06-2024

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Tuyển sinh 2024

Xem thêm