Thông tin tuyển sinh năm 2024

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 5 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC MẦM NON – SƯ PHẠM TIẾNG ANH


09-07-2024
Ngày 09/7/2024, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã phê duyệt điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng kí xét tuyển vào ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh theo Phương thức 5.

I. Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh theo Phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực kết hợp với kết quả thi năng khiếu) như sau:

1. Đối với chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non

a) Tổ hợp môn xét tuyển theo PT5: Ngữ văn (× 2), Toán, Năng khiếu GDMN

b) Điểm chuẩn xét tuyển theo PT5 (thang điểm 30): 18.0.

2. Đối với chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh

a) Tổ hợp môn xét tuyển theo PT5:

- Tiếng Anh (× 2), Toán, Năng khiếu GDMN

- Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn, Năng khiếu GDMN

b) Điểm chuẩn xét tuyển theo PT5 (thang điểm 30): 18.0 (áp dụng đối với cả hai tổ hợp môn xét tuyển).

* Các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách được cộng điểm theo Quy chế tuyển sinh hiện hành khi xét tuyển.

II. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2024 và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 5 như quy định kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.

III. Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo Phương thức 5 trên Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ:  https://ts2024.hnue.edu.vn/.

Thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” nếu có kết quả tra cứu là: "Đủ điều kiện trúng tuyển" (nguyện vọng 1 hoặc 2) và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo Quy định của Phương thức 5.

Nếu có kết quả tra cứu là: "Không đủ điều kiện trúng tuyển" thì có nghĩa là thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 5.

* Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể tiếp tục xét tuyển vào ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh theo Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu.

IV. Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng ngành mà thí sinh đã đăng kí xét tuyển và đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 5.

V. Nếu có thắc mắc về kết quả xét tuyển theo Phương thức 5 vào ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh, thí sinh có thể gửi thư điện tử kèm minh chứng tới địa chỉ: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.   

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn   

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn   

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn   

- Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue

Post by: Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh
09-07-2024

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Tuyển sinh 2024

Xem thêm