Thông tin tuyển sinh năm 2024

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU – PHƯƠNG THỨC 4


09-07-2024
Ngày 09/7/2024, Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐHSP Hà Nội họp xét điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học năm 2024 theo Phương thức 4 (PT4): “Xét tuyển sử dụng điểm thi năng khiếu (kết hợp với điều kiện học bạ)” vào các ngành GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật năm 2024.

1. Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với điều kiện học bạ) như sau:

1.1. Ngành GD Thể chất

a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

* Nếu các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

b) Tổ hợp xét tuyển: Bật xa (× 2), Chạy 100m.

c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 25.6.

1.2. Ngành SP Âm nhạc

a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

* Nếu các thí sinh có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

b) Tổ hợp xét tuyển: Hát (× 2), Thẩm âm - Tiết tấu.

c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 23.2.

1.3. Ngành SP Mỹ thuật

a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

* Nếu các thí sinh có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

b) Tổ hợp xét tuyển: Hình họa chì (× 2), Trang trí.

c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 22.5.

2. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2024 và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.

* Các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách đã được cộng điểm theo Quy chế tuyển sinh hiện hành khi xét tuyển.

3. Thí sinh tra cứu điểm thi năng khiếu và kết quả xét tuyển sử dụng điểm thi năng khiếu tại địa chỉ: https://ts2024.hnue.edu.vn từ 14h00 ngày 12/7/2024.

Thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” nếu có kết quả tra cứu là: "Đủ điều kiện trúng tuyển" và thỏa mãn các điều kiện về học lực, hạnh kiểm theo quy định.

* Nếu có kết quả tra cứu là: "Không đủ điều kiện trúng tuyển" thì có nghĩa là thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 4.

4. Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng ngành mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển.

* Bộ, Sở GDĐT và Trường THPT mà thí sinh đã/đang theo học sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thí sinh các ngành GD thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật nếu không đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 4 thì CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÍ nguyện vọng xét tuyển vào các ngành năng khiếu này theo Phương thức 1 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT).

* Nhà trường đã nhập điểm thi của các thí sinh tham dự các môn thi năng khiếu tại Trường ĐHSP Hà Nội lên Hệ thống của Bộ GDĐT.

6. Nếu có thắc mắc về kết quả xét tuyển sử dụng điểm thi năng khiếu, xin vui lòng gửi thư điện tử kèm minh chứng tới địa chỉ: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.   

Tiểu ban truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn   

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn   

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn   

- Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue  

 

Post by: Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh
09-07-2024

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Tuyển sinh 2024

Xem thêm