Thông tin tuyển sinh 2023

Thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh đại học năm 2023


23-06-2023
Trường ĐHSP Hà Nội thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh năm 2023 và kết quả xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt như sau.

1. Thí sinh đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ: https://ts2023.hnue.edu.vn/ để tra cứu kết quả đánh giá bài luận của mình.

2. Thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” (tuyển thẳng do có bài luận đạt kết quả xuất sắc) nếu tra cứu thấy kết quả xét bài luận là: "Tuyển thẳng" và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm đối với diện tuyển thẳng theo quy định trong Đề án tuyển sinh của Trường.

* Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên K73 của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT theo đúng “Mã ngành đăng ký” mà Trường đã thông báo cho thí sinh khi tra cứu kết quả. 

3. Thí sinh thuộc diện: “cộng điểm ưu tiên do có bài luận đạt kết quả tốt” nếu có kết quả tra cứu là: "Cộng tối đa a điểm", trong đó a là số điểm được tính toán để cộng vào tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) của môn/tổ hợp môn xét tuyển các phương thức 2, 3 (XTT2, XTT3).

a) Nếu tổng điểm TBCCN của môn/tổ hợp môn xét tuyển PT2, PT3 nhỏ hơn hoặc bằng 22,5 (khi quy đổi về thang điểm 30) thì cộng điểm ưu tiên bài luận ở mức “tối đa” là a điểm như trong kết quả tra cứu.

b) Nếu tổng điểm TBCCN của môn/tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn 22,5 (khi quy đổi về thang điểm 30) thì điểm ưu tiên bài luận (a điểm), điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng chính sách (nếu có) được tính toán như sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm TBCCN)/7,5] x (Điểm ưu tiên bài luận + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng chính sách)

Trong đó:

- Điểm ưu tiên là điểm được cộng vào tổng điểm TBCCN để xét tuyển.

- Tổng điểm TBCCN là tổng điểm TBCCN của môn/tổ hợp môn xét tuyển (quy đổi về thang điểm 30) theo Phương thức 2, 3.

4. Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên nếu có bài luận “Không đạt”.

5. Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên kể cả khi có bài luận tốt nếu:

- Không đăng ký xét tuyển theo Phương thức 2, 3.

- Ngành đăng ký bài luận không trùng với ngành xét tuyển theo Phương thức 2, 3.

6. Không tổ chức phúc khảo kết quả đánh giá bài luận. Tuy nhiên, nếu có thắc mắc về kết quả đánh giá bài luận thì thí sinh có thể gửi thư kèm minh chứng tới địa chỉ email: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2023:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn     

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn     

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn     

- Nhóm riêng SV K73 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k73hnue

 

Post by: Trinh Tran Ba
23-06-2023

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm