Thông tin tuyển sinh 2023

Thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo PT1: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023


22-07-2023
Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã xác định điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo đại học năm 2023.

1. Điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy theo Phương thức 1 - Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số, thang điểm 30) của tất cả các tổ hợp xét tuyển (3 bài thi, môn thi) vào các ngành đào tạo tương ứng như sau:

a) Đối với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm)

STT

Ngành đào tạo

Điểm sàn

1

- Sư phạm Ngữ văn

21.5

2

- Sư phạm Toán học

- Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

- Sư phạm Tin học

- Sư phạm Lịch sử

21.0

3

- Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)

- Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

20.5

4

- Sư phạm Vật lí

- Sư phạm Hóa học

- Sư phạm Sinh học

- Sư phạm Địa lí

- Sư phạm Tiếng Anh

- Giáo dục Tiểu học

- Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh

20.0

5

- Sư phạm Công nghệ

- Sư phạm Tiếng Pháp

- Sư phạm Âm nhạc

- Giáo dục quốc phòng và an ninh

- Giáo dục công dân

- Giáo dục chính trị

- Giáo dục đặc biệt

- Giáo dục Mầm non

- Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh

19.0

6

- Sư phạm Mỹ thuật

- Giáo dục thể chất

18.0

b) Đối với các ngành đào tạo khác (ngoài sư phạm)

STT

Ngành đào tạo

Điểm sàn

1

- Công nghệ thông tin

21.0

2

- Toán học

- Văn học

20.0

3

- Sinh học

- Ngôn ngữ Anh

- Việt Nam học

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19.0

4

- Hóa học

18.5

5

- Ngôn ngữ Trung Quốc

- Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

- Tâm lý học giáo dục

- Chính trị học

- Triết học

17.0

6

- Quản lí giáo dục

- Công tác xã hội

- Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

16.0

2. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội, đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và dự thi các môn năng khiếu năm 2023 tại Trường (đối với các ngành có xét điểm thi năng khiếu) nếu đạt điểm sàn theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên thì sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT theo Phương thức 1 vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường.

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2023:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn           

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn         

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn       

- Nhóm riêng SV K73 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k73hnue

 

Post by: Nguyen Van Nghiep
22-07-2023

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm