Thông tin tuyển sinh 2023

Lưu ý khi đăng ký NVXT theo PT1: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023


22-07-2023
Nếu không đăng kí hoặc không đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm (PT2-3, PT4, PT5) thì thí sinh chỉ còn có thể đăng kí NVXT vào các ngành đào tạo của Trường theo PT1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thí sinh cần lưu ý thực hiện chính xác, kịp thời các hướng dẫn dưới đây để đăng ký thành công NVXT vào ngành học mong muốn.

1. Thí sinh cần tìm hiểu kĩ thông tin về các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp và nguyện vọng của bản thân. Đồng thời, tra cứu thông tin chính xác về tên ngành, mã ngành để nhập dữ liệu trên Hệ thống của Bộ GDĐT cho chính xác.

2. NVXT theo PT1 sẽ được đăng kí, xét và lọc ảo cùng với NVXT theo các phương thức xét tuyển sớm (PT2-3, PT4, PT5).

* Nếu không đăng kí hoặc không đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm (PT2-3, PT4, PT5) thì thí sinh TUYỆT ĐỐI KHÔNG đăng kí NVXT trên Hệ thống của Bộ GDĐT theo các mã ngành xét tuyển sớm. Thí sinh chỉ còn có thể đăng kí NVXT theo PT1 (chọn ĐÚNG mã ngành theo PT1).

3. Để đăng kí NVXT theo PT1, thí sinh chọn mục: Đăng ký thông tin xét tuyển sinh, nhấn nút “Thêm nguyện vọng”. Ở cửa sổ “Nội dung thêm mới”, nhập “Thứ tự nguyện vọng”, “Mã trường” (SPH), “Mã ngành” rồi nhấn nút “Chọn”.

* Thí sinh chỉ cần đăng ký NVXT theo ngành đào tạo mà không cần chọn tổ hợp xét tuyển. Phải chọn ĐÚNG mã ngành như Bảng đính kèm; mỗi mã ngành đã tương ứng với một tổ hợp xét tuyển theo PT1.

* Khi đặt NVXT thành công theo PT1, thí sinh sẽ thấy trạng thái: "Đã ghi nhận NV".

* Thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng: Trước 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

4. Nguyên tắc xét tuyển theo PT1

a) Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) theo PT1 được xác định để số lượng sinh viên tuyển được theo từng ngành học phù hợp với số lượng chỉ tiêu đào tạo đã được Bộ GDĐT phê duyệt, nhưng không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

b) Đối với một ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của NVXT, trừ trường hợp: Nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển theo PT1 bằng với điểm chuẩn; nếu tuyển hết thì sẽ quá chỉ tiêu được phê duyệt. Lúc này, Trường sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự NVXT để xét chọn những thí sinh có thứ tự NVXT cao hơn.

5. Điều kiện xét tuyển theo PT1

a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

b) Thí sinh có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

c) Thí sinh có điểm xét tuyển theo tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm sàn.

6. Sắp xếp thứ tự nguyện vọng

Căn cứ nguyện vọng của bản thân, đối chiếu điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội và tham khảo điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường trong các năm 2022, 2021, 2020 (điểm trúng tuyển) theo Phương thức 1, thí sinh cân nhắc đăng kí NVXT và sắp xếp thứ tự nguyện vọng (từ 1 đến hết, từ ưu tiên cao nhất đến ít ưu tiên hơn) theo nguyên tắc sau:

a) Ngành học nào yêu thích hơn thì xếp thứ tự nguyện vọng cao hơn. Ngành học yêu thích nhất thì đặt nguyện vọng 1.

b) Ngành học nào có dự đoán điểm chuẩn thấp thì xếp thứ tự nguyện vọng thấp hơn. Ví dụ, ngành học nếu có dự đoán điểm chuẩn xấp xỉ điểm sàn thì xếp thứ tự nguyện vọng thấp nhất (ví dụ, nguyện vọng 6, 7 hoặc 8).

c) Ngành học mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển (theo các phương thức xét tuyển sớm) nhưng không thực sự yêu thích thì xếp thứ tự nguyện vọng thấp (ví dụ, nguyện vọng 3, 4 hoặc 5).

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2023:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn          

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn        

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn       

- Nhóm riêng SV K73 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k73hnue

Post by: Trinh Tran Ba
22-07-2023

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm