Thông tin tuyển sinh 2023

Lưu ý đối với thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN PT 2, 3, 4, 5 khi đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GDĐT


21-07-2023
Thông qua Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh tại địa chỉ: https://ts2023.hnue.edu.vn/, Trường đã thông báo danh sách thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm: Phương thức 2 - 3 (diện XTT2, XTT3), Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với kết quả học bạ THPT) và Phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực). Nếu đã nhận thông báo ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN thì thí sinh cần lưu ý thực hiện chính xác, kịp thời các hướng dẫn dưới đây để trở thành tân sinh viên K73 của Trường ĐHSP Hà Nội.

1. Trường đã tải danh sách thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN theo các phương thức xét tuyển sớm (PT 2-3, PT4, PT5) lên Hệ thống của Bộ GDĐT.

2. Thí sinh đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GDĐT.

* Nếu không đặt NVXT thì coi như thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển. Trường sẽ chuyển chỉ tiêu xét tuyển sớm còn thừa cho các thí sinh khác xét tuyển theo Phương thức 1: Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

3. Để đặt NVXT vào ngành học của Trường mà bản thân đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN, thí sinh truy cập Hệ thống của Bộ GDĐT, chọn mục: Đăng ký thông tin xét tuyển sinh và sẽ thấy Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, bao gồm thông tin: Mã trường (SPH), Mã ngành, Tên ngành.

* Nếu không thấy ngành học của Trường mà bản thân đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN trong Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh liên hệ, phản ánh ngay với Trường thông qua email: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.

4. Thí sinh tích chọn mục “Chọn nguyện vọng”, đặt thứ tự nguyện vọng tại ô “Thứ tự nguyện vọng” và tiến hành các bước cần thiết khác theo hướng dẫn trên Hệ thống của Bộ GDĐT.

Khi đặt NVXT thành công vào ngành đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN, thí sinh sẽ thấy trạng thái: "Đã ghi nhận NV" và ghi chú: “Nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển”.

* Thí sinh TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng chức năng “Thêm nguyện vọng” trên Hệ thống của Bộ GDĐT để đặt NVXT vào ngành học đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN. Chức năng này chỉ dùng cho việc đăng kí NVXT theo Phương thức 1: Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

5. Khi đăng ký NVXT trên Hệ thống, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên vào ngành đào tạo của Trường.

a) Nếu thực sự chắc chắn với mong muốn theo đuổi ngành học ở Trường ĐHSP Hà Nội mà bản thân đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN thì thí sinh đặt thứ tự nguyện vọng 1 (thứ tự ưu tiên cao nhất). Như vậy, thí sinh sẽ chính thức trúng tuyển (nếu tốt nghiệp THPT).

b) Nếu chưa chắc chắn thì thí sinh đặt NVXT với thứ tự ưu tiên thấp hơn (ví dụ: nguyện vọng 3, 4 hoặc 5) vào ngành học này. Thí sinh có thể đặt nguyện vọng với thứ tự ưu tiên cao hơn (ví dụ: nguyện vọng 1, 2 hoặc 3) vào ngành học khác mà bản thân yêu thích hơn.

* Nếu trúng tuyển đối với NVXT ở thứ tự ưu tiên cao hơn thì thí sinh sẽ KHÔNG trúng tuyển ngành học ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN do xếp thứ tự ưu tiên thấp hơn. Lúc này, Trường sẽ chuyển chỉ tiêu xét tuyển sớm còn thừa cho các thí sinh khác xét tuyển theo Phương thức 1: Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

* Nếu không trúng tuyển đối với NVXT ở thứ tự ưu tiên cao hơn thì thí sinh sẽ trúng tuyển ngành học ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN (nếu tốt nghiệp THPT).

6. Thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng: Trước 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2023:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn           

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn        

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn       

- Nhóm riêng SV K73 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k73hnue

 

Post by: Trinh Tran Ba
21-07-2023

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm