Thông tin tuyển sinh 2023

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM


10-07-2024
Sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐHSP Hà Nội được hưởng trợ cấp (nếu đăng ký và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục) theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Nếu sinh viên không đăng ký hưởng hỗ trợ sẽ tự túc nộp học phí theo quy định của Trường.

1. Đầu khóa học, Trường sẽ thông báo và tổ chức cho tân sinh viên trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục theo quy định của Nghị định 116.

2. Trong thời gian quy định của Trường, sinh viên sư phạm nếu có nguyện vọng thì đăng ký và nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (theo mẫu quy định). Sinh viên chỉ nộp hồ sơ duy nhất một lần để đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại Trường.

3. Sinh viên sư phạm (nếu đăng ký hưởng trợ cấp) sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí theo quy định của Trường và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại Trường.

Thời gian hỗ trợ chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí theo số tín chỉ sinh viên đăng ký trong từng kỳ học.

4. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sư phạm được coi là công tác trong ngành giáo dục khi làm việc ở các vị trí sau:

- Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập, các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo;

- Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Thẩm quyền xác nhận thời gian làm việc trong ngành giáo dục là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kể trên.

5. Khi thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã cam kết, sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận. Các trường hợp cụ thể sau không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ:

- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng;

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian công tác tối thiểu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục;

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và sau đó tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định (tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo).

6. Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận.

7. Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học.

8. Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng học vì lí do khác (không do kỷ luật hoặc tự thôi học), được Trường xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định 116 nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

Xem chi tiết: Tại đây

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu thêm về các phương thức tuyển sinh, điều kiện xét tuyển vào Trường ĐHSP Hà Nội qua các các kênh truyền thông và tư vấn chính thức của Trường như sau:

- Văn phòng tư vấn tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Website tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn/

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn

- Số điện thoại hotline tư vấn tuyển sinh: 0865911136

- Fanpage Tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn

- Nhóm K74 HNUE - Đại học sư phạm Hà Nội: https://www.facebook.com/groups/k74hnue

 

Post by: Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh
10-07-2024

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm