Thông tin tuyển sinh năm 2022

Thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh đại học năm 2022


23-07-2022
Trường ĐHSP Hà Nội thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh năm 2022 và kết quả xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt như sau:

1. Thí sinh tra cứu kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh năm 2022 và kết quả xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt tại địa chỉ: https://ts2022.hnue.edu.vn/.

2. Thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” (tuyển thẳng do có bài luận đạt kết quả xuất sắc) nếu có kết quả tra cứu là: "Tuyển thẳng" và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo Quy định trong Đề án tuyển sinh của Trường.

Để đảm bảo chắc chắn trở thành Tân sinh viên K72 của Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường sẽ gửi email để hướng dẫn các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” chọn đúng Phương thức xét tuyển, Tổ hợp trúng tuyển vào ngành đào tạo mà thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển thẳng do có bài luận đạt kết quả xuất sắc. 

3. Thí sinh thuộc diện: “cộng điểm ưu tiên do có bài luận đạt kết quả tốt” nếu có kết quả tra cứu là: "Cộng a điểm", trong đó a là số điểm được cộng vào tổng điểm xét tuyển (thang điểm 30) theo các phương thức 1, 2, 3 hoặc 4 mà thí sinh đã chọn khi đăng kí viết bài luận.

Trường sẽ gửi email để hướng dẫn các thí sinh diện “cộng điểm ưu tiên do có bài luận đạt kết quả tốt” đăng kí mã ngành đào tạo, phương thức, tổ hợp xét tuyển để được cộng điểm ưu tiên trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Nếu có thắc mắc về kết quả đánh giá bài luận, xin vui lòng gửi thư kèm minh chứng tới địa chỉ email: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.

Ban truyền thông – tư vấn tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022

Post by:
23-07-2022