Thông tin tuyển sinh năm 2022

Lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT


05-08-2022
Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện việc xét tuyển các nguyện vọng theo tất cả các phương thức tuyển sinh trên cùng một Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (gọi tắt là Hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Theo đó, tất cả các thí sinh có mong muốn vào học các trường đại học, cao đẳng đều phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Việc này nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng xét tuyển mà mình yêu thích nhất. Để có thể chính thức trúng tuyển vào ngành học yêu thích tại Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh cần lưu ý thực hiện các hướng dẫn dưới đây một cách chính xác, kịp thời.

I. ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀ SẮP XẾP THỨ TỰ NGUYỆN VỌNG

1. Quy định chung

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn (trước đây gọi là Hệ thống lọc ảo).

1.1. Đối với thí sinh đã đăng kí thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh sử dụng chính tài khoản đã được cấp để đăng kí NVXT và xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Đối với thí sinh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh phải tới Trường THPT đã học trước đây hoặc Sở GD&ĐT để được hỗ trợ tạo tài khoản trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT thì mới có thể đăng ký NVXT vào các trường đại học, cao đẳng.

1.2. Trách nhiệm của thí sinh

- Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường ĐHSP Hà Nội, không đăng ký NVXT vào ngành đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà thí sinh không đủ điều kiện.

- Sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập chính xác, đầy đủ các thông tin NVXT và thông tin cá nhân (bao gồm cả khu vựcđối tượng ưu tiên trong tuyển sinh) trên Hệ thống. Đồng thời, cam kết về tính xác thực của các giấy tờ minh chứng đính kèm.

- Hoàn thành thanh toán lệ phí tuyển sinh trước khi kết thúc thủ tục đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

1.3. Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường theo nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển khác nhau, không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn sau:

- Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (nguyện vọng số 1 thể hiện ưu tiên cao nhất);

- Lựa chọn về cơ sở đào tạo (mã trường). Mã trường ĐHSP Hà Nội là SPH.

- Lựa chọn ngành đào tạo (mã ngành);

- Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức);

- Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) tương ứng với từng phương thức tuyển sinh.

1.4. Thí sinh được điều chỉnh NVXT và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng: Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

1.5. Thí sinh phải rà soát, đề nghị đính chính thông tin khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có) và xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Sau đó, nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn trên Hệ thống. Trong quá trình này, nếu có vướng mắc thì thí sinh có thể liên hệ:

- Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng Trường THPT mà bản thân đã theo học.

- Hotline: 1800 8000 NHÁNH SỐ 2 trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Chú ý: Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng kí NVXT của thí sinh.

Thời gian xác nhận NVXT và nộp lệ phí: Từ 21/8 đến 17h00 ngày 28/8/2022.

2. Đối với thí sinh đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN diện xét tuyển thẳng XTT1 vào các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội (theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)

2.1. Nếu thực sự chắc chắn với mong muốn theo đuổi ngành học mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển thẳng diện XTT1 thì thí sinh có thể xác nhận nhập học sớm.

a) Thí sinh truy cập Hệ thống của Bộ GD&ĐT, chọn mục Tra cứu/Tra cứu thông tin tuyển thẳng và thực hiện “Xác nhận nhập học”.

b) Thời hạn xác nhận nhập học: Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

c) Khi đã xác nhận nhập học, thí sinh sẽ không được tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành khác, trường khác theo các phương thức khác.

2.2. Nếu chưa chắc chắn với mong muốn theo đuổi ngành học mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển thẳng diện XTT1 thì thí sinh vẫn có thể đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT để có thêm cơ hội trúng tuyển vào các ngành khác, trường khác như những thí sinh khác theo Kế hoạch xét tuyển chung.

Về ngành học mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển thẳng diện XTT1, thí sinh vẫn nên đặt là một trong các nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống (ví dụ: nguyện vọng 3, 4 hoặc 5).

3. Đối với thí sinh đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN vào các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội theo các phương thức xét tuyển sớm

3.1. Thông qua Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh đại học năm 2022 tại địa chỉ: https://ts2022.hnue.edu.vn/, Trường đã công bố danh sách thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm: Phương thức 2, 3 (diện XTT2, XTT3), Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với kết quả học bạ THPT) và Phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực).

3.2. Thí sinh đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN vào các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội theo các phương thức xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

3.3. Trường đã tải danh sách thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT để xử lý nguyện vọng cùng với Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

3.4. Để đặt nguyện vọng vào ngành học của Trường mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh truy cập Hệ thống của Bộ GD&ĐT, chọn mục Tra cứu/Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển và sẽ thấy thông tin chính xác về:

+ Mã trường: SPH,

+Mã ngành,

+Phương thức xét tuyển,

+ Mã tổ hợp xét tuyển

- Mỗi thí sinh sẽ nhận được thông tin tra cứu riêng, tương ứng với kết quả “Đủ điều kiện trúng tuyển” theo phương thức xét tuyển sớm của Trường ĐHSP Hà Nội.

- Tiếp theo, thí sinh chọn mục Đăng kí thông tin xét tuyển/Thêm nguyện vọng và điền chính xác thông tin tra cứu trên vào cửa sổ “Nội dung thêm mới”, rồi nhấn nút Chọn.

- Sau đó, thực hiện Lưu thông tin, Xác nhận đăng ký và các bước cần thiết khác theo hướng dẫn trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đặc biệt lưu ý: Thông tin đăng ký xét tuyển (mã trường: SPH, mã ngành, phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển) phải HOÀN TOÀN TRÙNG KHỚP với thông tin tra cứu để không làm mất cơ hội trúng tuyển vào ngành đào tạo mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm.

3.5. Khi đăng ký NVXT trên Hệ thống, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên vào mỗi ngành đào tạo của Trường.

a) Nếu thực sự chắc chắn với mong muốn theo đuổi ngành học ở Trường ĐHSP Hà Nội mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh đặt nguyện vọng 1 (thứ tự ưu tiên cao nhất).

b) Nếu chưa chắc chắn với mong muốn theo đuổi ngành học mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh đặt nguyện vọng với thứ tự ưu tiên thấp hơn (ví dụ: nguyện vọng 3, 4 hoặc 5) vào ngành học này. Thí sinh có thể đặt nguyện vọng với thứ tự ưu tiên cao hơn (ví dụ: nguyện vọng 1, 2 hoặc 3) vào ngành học khác mà bản thân yêu thích hơn.

c) Thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng: Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

4. Đối với thí sinh KHÔNG ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN SỚM (phương thức 2, 3, 4, 5) hoặc KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN vào các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội theo các phương thức xét tuyển sớm

4.1. Đối với thí sinh không đăng kí hoặc không đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 2, 3, 4, 5) thì chỉ đăng kí NVXT theo Phương thức 1 vào các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội.

4.2. Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành đào tạo theo các phương thức tuyển sinh sớm (phương thức 2, 3, 4, 5), nếu vẫn mong muốn học ngành này thì thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT theo phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ví dụ, thí sinh các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật nếu không đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với kết quả học bạ), Phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với kết quả thi ĐGNL) thì có thể tiếp tục đăng kí NVXT vào các ngành năng khiếu này theo Phương thức 1 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT). Nhà trường đã nhập điểm thi năng khiếu của các thí sinh tham dự các môn thi năng khiếu tại Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022 lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

5. Sắp xếp thứ tự nguyện vọng

5.1. Thí sinh cần tìm hiểu kĩ thông tin về các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệpnguyện vọng của bản thân. Đồng thời, tra cứu thông tin chính xác về mã ngành, mã tổ hợp theo từng phương thức xét tuyển để nhập dữ liệu trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT cho chính xác.

5.2. Căn cứ nguyện vọng của bản thân, đối chiếu chỉ tiêu tuyển sinh và điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội, đồng thời tham khảo điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường năm 2021, 2020 theo Phương thức 1, thí sinh cân nhắc đăng kí NVXT và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng (từ 1 đến hết, từ cao đến thấp) theo nguyên tắc sau:

a) Ngành học nào yêu thích hơn thì xếp thứ tự ưu tiên cao hơn. Ví dụ, ngành học yêu thích nhất thì đặt nguyện vọng có thứ tự ưu tiên là 1.

b) Ngành học nào có dự đoán điểm chuẩn thấp thì xếp thứ tự ưu tiên thấp hơn. Ví dụ, ngành học nếu có dự đoán điểm chuẩn xấp xỉ điểm sàn thì xếp thứ tự ưu tiên thấp nhất (ví dụ, nguyện vọng 6, 7 hoặc 8).

c) Ngành học mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển (theo các phương thức xét tuyển sớm) nhưng không thực sự yêu thích thì xếp thứ tự ưu tiên thấp (ví dụ, nguyện vọng 3, 4 hoặc 5).

Thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng: Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

II. XÉT TUYỂN VÀ LỌC ẢO

a) Trường thực hiện xét tuyển và tham gia quá trình lọc ảo trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 01/9/2022 đến 17h00 ngày 15/9/2022.

b) Nguyên tắc xét tuyển như sau:

- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) được xác định để số lượng sinh viên tuyển được theo từng ngành học phù hợp với số lượng chỉ tiêu đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, nhưng không thấp hơn điểm sàn.

- Đối với một ngành đào tạo theo mỗi phương thức và từng tổ hợp xét tuyển: Tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của NVXT, trừ trường hợp: Nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn. Lúc này, Trường sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự NVXT để xét chọn những thí sinh có thứ tự NVXT cao hơn.

c) Đối với thí sinh có nhiều NVXT đủ điều kiện trúng tuyển, sau quá trình lọc ảo sẽ chỉ được công nhận trúng tuyển duy nhất 01 nguyện vọng. Đó là nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các NVXT đủ điều kiện trúng tuyển.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

a) Trường quyết định và công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo theo Phương thức 1 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.hnue.edu.vn/ trước 17h00 ngày 17/09/2022.

b) Trường quyết định Danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo tất cả các phương thức xét tuyển năm 2022 và tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường. Đồng thời, Trường tải Danh sách thí sinh trúng tuyển lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. 

c) Thí sinh có tên trong Danh sách trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 24:00 ngày 21/9/2022

- Đối với thí sinh đã xác nhận nhập học tại Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh không được tham gia xét tuyển ở trường đại học khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung.

- Đối với thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và Trường có quyền không tiếp nhận.

IV. NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

Sau khi xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, các thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gốc, giấy tờ bản chính mà Trường quy định và thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh để nộp trực tiếp tại Trường khi nhập học.

Thời gian nhập học: Từ 8h00 đến 17h00, ngày 23/9/2022.

Địa chỉ Trường ĐHSP Hà Nội: 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ban Truyền thông – Tư vấn tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022

 

Post by: Nguyen Van Nghiep
05-08-2022