Thông tin tuyển sinh năm 2022

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT


21-09-2022

Bước 1. Đăng nhập

- Truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập

Bước 2. Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu

Bước 3. Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 01 kết quả là Đỗ hoặc Trượt.

Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Bước 4. Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng đỗ, thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới.

Bước 5. Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học. 

Bước 6. Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học.

Ban Truyền thông – Tư vấn tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022

Post by: Nguyen Van Nghiep
21-09-2022