Thông tin tuyển sinh năm 2022

Tuyển sinh 2023

Tra cứu kết quả thi đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023
18/05/2023 12:00:00 Trinh Tran Ba 0 11808
Từ ngày 18/5/2023, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi ĐGNL trên Cổng thông tin của Trường ĐHSP Hà Nội. Nếu có nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký phúc khảo trực tuyến tại Cổng thông tin này.
Đề thi và đáp án các bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
07/05/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 15501
Ngày 06/5/2023, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Kì thi đánh giá năng lực (ĐGNL) với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, gia tăng cơ hội trúng tuyển và phân loại tốt hơn năng lực của thí sinh. Đồng thời, cung cấp kết quả thi để các trường đại học khác sử dụng làm căn cứ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023.
Hướng dẫn thực hiện phần thi trắc nghiệm của Bài thi ĐGNL năm 2023
04/05/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 5763
Đề thi đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội có kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp tùy theo bài thi. Thí sinh phải làm bài thi trên giấy thi đối với phần thi tự luận và Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) đối với phần thi trắc nghiệm.
Quy định đối với thí sinh thi ĐGNL năm 2023
27/04/2023 12:00:00 Trinh Tran Ba 0 8600
Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỳ thi độc lập đánh giá năng lực năm 2023 và Quy chế thi Đánh giá năng lực tuyển sinh đại học hệ chính quy, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo quy định đối với thí sinh dự thi như sau. Thí sinh cần đọc kĩ và thực hiện nghiêm túc quy chế thi và quy định của Nhà trường.
Các ngành xét tuyển thẳng theo phương thức 2, phương thức 3
16/04/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 30634
Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 theo phương thức 2 (PT2) và phương thức 3 (PT3). Mỗi ngành đào tạo quy định điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển theo PT2, PT3 khác nhau.
Viết bài luận xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
14/04/2023 12:00:00 Trinh Tran Ba 0 22711
Căn cứ quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2023, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức cho thí sinh tự chọn đăng kí viết bài luận xét tuyển đại học như sau:
Thi năng khiếu và các phương thức tuyển sinh sử dụng điểm thi các môn năng khiếu
12/04/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 6674
Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức thi các môn năng khiếu đối với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành đào tạo: SP Âm nhạc; SP Mỹ thuật; GD thể chất; GD Mầm non; GD Mầm non – SP Tiếng Anh và sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển vào các ngành này theo PT1, PT4 và PT5.
Các phương thức xét tuyển thẳng tuyển sinh đại học năm 2023
27/03/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 31246
Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-ĐHSPHN ngày 12/01/ 2023), nhà trường quy định các diện xét tuyển thẳng như sau.
Quy định về xét tuyển thẳng đại học năm 2023 - Diện XTT1
21/03/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 10087
Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các đối tượng thí sinh được quy định tại Điều 8 (Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đằng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), gọi tắt là diện xét tuyển thẳng 1 (XTT1).
Quy định về cộng điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng chính sách trong tuyển sinh đại học năm 2023
23/02/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 20266
Ngày 06/6/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT thay thế các thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT và thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT. Theo quy chế mới, tại Điều 7, các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực hoặc ưu tiên theo đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học. Các mức điểm ưu tiên được quy định tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.
Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
23/02/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 37827
Sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi sẽ được hưởng trợ cấp (nếu đăng ký và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục) theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Nếu sinh viên không đăng ký hưởng hỗ trợ sẽ tự túc nộp học phí theo quy định của Trường.
CẬP NHẬT các mốc thời gian tuyển sinh năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội
22/02/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 24336
Trường ĐHSP Hà Nội tuyển sinh đại học chính quy theo 05 phương thức. Các phương thức độc lập và có chỉ tiêu tuyển sinh riêng, do đó thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào trường theo các phương thức khác nhau để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Ví dụ, nếu chưa trúng tuyển theo phương thức 5 thì thí sinh vẫn có thể đăng ký dự tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo các phương thức còn lại. Dưới đây là thông tin cụ thể về điều kiện xét tuyển và các mốc thời gian tuyển sinh theo từng phương thức tuyển sinh. Các mốc thời gian được cập nhật ngày 07/4/2023 sau khi Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tuyển sinh chính thức.
Kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023
19/01/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 30628
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội; căn cứ nhu cầu hợp tác giữa các trường đại học nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyển sinh, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023
19/01/2023 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 143446
Ngày 07/4/2023 Trường ĐHSP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 473/TB-ĐHSPHN về Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023. Thông báo chính thức này có một vài mốc thời gian khác so với Dự thảo thông báo đã công bố ngày 19/01/2023.