Thông tin tuyển sinh năm 2022

Tuyển sinh 2022

Livestream "Đồng hành cùng thí sinh thi năng khiếu năm 2022"
16/05/2022 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 403
20h thứ 7 ngày 21/5/2022 Trường ĐHSP Hà Nội sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến dành cho học sinh lớp 12 trên cả nước với chủ đề “Đồng hành cùng thí sinh thi năng khiếu năm 2022”
Các ngành xét tuyển thẳng theo phương thức 2, phương thức 3
04/04/2022 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 16378
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gọi tắt là diện xét tuyển thẳng 1 (XTT1). Thí sinh phải nộp hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chương trình “Kết nối và đồng hành” - Chủ đề: Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học năm 2022
24/03/2022 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 1679
20h thứ 7 ngày 26/3/2022 Trường ĐHSP Hà Nội sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến dành cho học sinh lớp 12 trên cả nước với chủ đề “Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học năm 2022”.
Các phương thức xét tuyển thẳng tuyển sinh đại học năm 2022
21/03/2022 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 24835
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gọi tắt là diện xét tuyển thẳng 1 (XTT1). Thí sinh phải nộp hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2022
09/03/2022 12:00:00 Nguyen Van Nghiep 0 8959