Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển thẳng XTT2, XTT3 theo hình thức online năm 2021


20-06-2021

Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển thẳng XTT2, XTT3 theo hình thức online năm 2021

Website đăng ký: https://ts2021.hnue.edu.vn/

Hotline: 0867876053

Website: tuyensinh.hnue.edu.vn

Fanpage: Tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội

Post by: Vu Nguyen
20-06-2021