Các ngành tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội


19-04-2021
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến Loại hình đào tạo Poster giới thiệu
1 SP Toán học 354 Sư phạm Giới thiệu
2 SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 50 Sư phạm Giới thiệu
3 SP Vật lý 279 Sư phạm Giới thiệu
4 SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 40 Sư phạm Giới thiệu
5 SP Ngữ văn 460 Sư phạm Giới thiệu
6 Giáo dục Tiểu học 144 Sư phạm Giới thiệu
7 Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh 100 Sư phạm Giới thiệu
8 SP Tiếng Anh 107 Sư phạm Giới thiệu
9 SP Tin học 216 Sư phạm Giới thiệu
10 SP Hoá học 230 Sư phạm Giới thiệu
11 SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) 40 Sư phạm Giới thiệu
12 SP Sinh học 243 Sư phạm Giới thiệu
13 SP Công nghệ 238 Sư phạm Giới thiệu
14 SP Lịch sử 179 Sư phạm Giới thiệu
15 SP Địa lý 264 Sư phạm Giới thiệu
16 Giáo dục công dân 163 Sư phạm Giới thiệu
17 Giáo dục chính trị 25 Sư phạm Giới thiệu
18 Giáo dục Đặc biệt 150 Sư phạm Giới thiệu
19 SP Tiếng Pháp 49 Sư phạm Giới thiệu
20 Quản lí giáo dục 70 Sư phạm Giới thiệu
21 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 47 Sư phạm Giới thiệu
22 Toán học 100 Ngoài sư phạm Giới thiệu
23 Văn học 100 Ngoài sư phạm Giới thiệu
24 Ngôn ngữ Anh 60 Ngoài sư phạm Giới thiệu
25 Hóa học 100 Ngoài sư phạm Giới thiệu
26 Sinh học 100 Ngoài sư phạm Giới thiệu
27 Công nghệ thông tin 250 Ngoài sư phạm Giới thiệu
28 Việt Nam học 150 Ngoài sư phạm Giới thiệu
29 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 Ngoài sư phạm Giới thiệu
30 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 60 Ngoài sư phạm Giới thiệu
31 Triết học (Triết học Mác Lê-nin) 120 Ngoài sư phạm Giới thiệu
32 Chính trị học 50 Ngoài sư phạm Giới thiệu
33 Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 100 Ngoài sư phạm Giới thiệu
34 Tâm lý học giáo dục 50 Ngoài sư phạm Giới thiệu
35 Công tác xã hội 150 Ngoài sư phạm Giới thiệu
36 SP Âm nhạc 112 Sư phạm Giới thiệu
37 SP Mĩ thuật 279 Sư phạm Giới thiệu
38 Giáo dục Thể chất 58 Sư phạm Giới thiệu
39 Giáo dục Mầm non 200 Sư phạm Giới thiệu
40 Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh 80 Sư phạm Giới thiệu

Lưu ý: Trường ĐHSPHN chỉ tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

 

Post by: SuperUser Account
19-04-2021
Tokyo Olympics live stream