Các ngành tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội


19-04-2021
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến Loại hình đào tạo Đề án Tuyển sinh
1 SP Toán học 450 Sư phạm Giới thiệu
2 SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 50 Sư phạm Giới thiệu
3 SP Vật lý 310 Sư phạm  
4 SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 40 Sư phạm  
5 SP Ngữ văn 500 Sư phạm Giới thiệu
6 Giáo dục Tiểu học 144 Sư phạm  
7 Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh 100 Sư phạm  
8 SP Tiếng Anh 107 Sư phạm  
9 SP Tin học 220 Sư phạm  
10 SP Hoá học 360 Sư phạm  
11 SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) 40 Sư phạm  
12 SP Sinh học 400 Sư phạm  
13 SP Công nghệ 363 Sư phạm Giới thiệu
14 SP Lịch sử 215 Sư phạm  
15 SP Địa lý 286 Sư phạm  
16 Giáo dục công dân 166 Sư phạm  
17 Giáo dục chính trị 200 Sư phạm  
18 Giáo dục Đặc biệt 150 Sư phạm  
19 SP Tiếng Pháp 72 Sư phạm  
20 Quản lí giáo dục 70 Sư phạm  
21 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 150 Sư phạm  
22 Toán học 100 Ngoài sư phạm  
23 Văn học 100 Ngoài sư phạm Giới thiệu
24 Ngôn ngữ Anh 60 Ngoài sư phạm  
25 Hóa học 100 Ngoài sư phạm  
26 Sinh học 100 Ngoài sư phạm  
27 Công nghệ thông tin 170 Ngoài sư phạm  
28 Việt Nam học 150 Ngoài sư phạm  
29 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 Ngoài sư phạm  
30 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 60 Ngoài sư phạm  
31 Triết học (Triết học Mác Lê-nin) 120 Ngoài sư phạm Giới thiệu
32 Chính trị học 50 Ngoài sư phạm  
33 Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 100 Ngoài sư phạm  
34 Tâm lý học giáo dục 50 Ngoài sư phạm  
35 Công tác xã hội 150 Ngoài sư phạm  
36 SP Âm nhạc 260 Sư phạm Giới thiệu
37 SP Mĩ thuật 283 Sư phạm Giới thiệu
38 Giáo dục Thể chất 418 Sư phạm  
39 Giáo dục Mầm non 200 Sư phạm  
40 Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh 80 Sư phạm  

Lưu ý: Trường ĐHSPHN chỉ tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

Post by: SuperUser Account
19-04-2021