Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020

Hướng dẫn đăng ký online xét tuyển thẳng vào Đại học năm 2020 trường Đại học Sư phạm Hà Nội


13-07-2020

Để đăng ký online xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020 (dạng XTT2, XTT3), thí sinh truy cập địa chỉ: http://ts2020.hnue.edu.vn và làm theo hướng dẫn dưới đây:

Post by: quangcntt
13-07-2020